Order Engineer Logo

E-ticaret müşterileriniz için tek ürün e-ticaret yazılımı

Hemen Başla

ORDER ENGİNEER SÖZLEŞME (31 Mart 2012)

1. Taraflar

İşbu orderengineer.com Ajans sözleşmesi, Karaca Grup Bilişim Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.(Order Engineer) ile www.orderengineer.com (Site) sitesinden üyelik kaydını oluşturarak 'Site' hizmetlerinden ve Order Engineer yazılımından faydalanan müşteri (Ajans) arasında 'Ajans''ın aşağıdaki "Kabul ediyorum" düğmesini tıkladığı tarihten itibaren geçerlidir. Sözleşmeyi bir işvereniniz veya başka bir tüzel kişi adına kabul ediyorsanız: (i) İşvereniniz veya geçerli tüzel kişiyi tabi kılmak adına buradaki şartlar ve koşulları kabul etmeye yetkili olduğunuzu, (ii) bu Sözleşmeyi okuduğunuzu ve anladığınızı, (iii) temsil ettiğiniz tarafın adına bu Sözleşmeyi kabul ettiğinizi beyan ve temin edersiniz. İşvereninizi veya geçerli tüzel kişiyi tabi kılacak bağlayıcı bir yasal yetkiniz yoksa lütfen aşağıdaki "Kabul Ediyorum" düğmesini tıklamayın. Bu Sözleşme, Ajansın Hizmetlere erişimini ve kullanımını belirler.
'Ajans', www.orderengineer.com sitesinde işlem yaptığında, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder. 
2. Tanımlar 

Ajans: www.orderengineer.com adresinde 'Order Engineer' tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kredi kartı bilgisini vererek, havale yaparak ve/veya promosyon ile alan ve kullanan 'Order Engineer'ın müşterisi'. 
Son Kullanıcı Müşteri: Ajans'ın www.orderengineer.com altyapısı ile kendi markası altında ürün/hizmetleri sattığı 'son kullanıcı müşteri'(Ajans'ın Müşterisi) 
Order Engineer: www.orderengineer.com adresinde 'Ajans'a yönelik olarak hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu yazılım ve/veya ek hizmetleri ve ürünleri satışa arz eden 'kuruluş'.
Site: Karaca Grup Bilişim Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. sahipliğindeki elektronik ticaretin yapıldığı ve mal ve/veya hizmetlerin alınıp, satıldığı ve raporlandığı www.orderengineer.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.
SiteHizmetleri (Kısaca 'Hizmet'): 'Site' içerisinde 'Order Engineer' tarafından kullanıma sunulan ve 'Ajans' tarafından satın alınan değerlerdir. 'Order Engineer', 'Site' içerisinde ortaya konulan 'hizmet'lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. 'Order Engineer' tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili 'Ajans'ın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar 'Order Engineer' tarafından 'Site'nin yardım sayfasından 'Ajans'a duyurulur.
Oren Paneli (Kısaca 'Panel'): Ajansların, 'Son Kullanıcı Müşteri'lerine hesaplarını yönetmeleri için verdikleri panel.
Kredi:'Order Engineer' tarafından 'Site' üzerinden sunulan mal ve/veya hizmetlerden 'Ajans'ın faydalanabilmesi için 'Ajans'tan tahsil edilen peşin para.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, 'Site'de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı 'Ajans' ve 'Order Engineer' arasında www.orderengineer.com sitesi ve 'Ajans' müşterisinin Oren Paneli üzerinden yaptığı işlemlerdir. 'Ajans', işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, 'Site' içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin 'Order Engineer' tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. 'Ajans' bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını ve Oren panelini kullanan müşterilerinin de bu kurallara uymasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 'Oren Paneli' üzerinden verilen tüm hizmetler 'Order Engineer' tarafından 'Ajans'ın nam ve hesabına gerçekleştirilmektedir.

4. 'Hizmet' Kullanımı Şartları

'Ajans' için 'Site' hizmetlerinden faydalanabilmek için üye olmak gerekmektedir. 'Ajans'ın 'Site' hizmetlerinden yararlanabilmek amacıyla 'Kredi' satın alması ve mevcut 'Kredi'si ile 'Site' içerisinde istediği mal ve/veya hizmeti talep etmesi sistem işleyişini oluşturur. 'Ajans'ın kendi paneli üzerinde aktive ettiği müşterilerinin de 'Ajans'ın müşterisine sunduğu 'Oren Paneli' üzerinden yapmış olduğu mal/hizmet alım talepleri de OrderEngineer tarafından yönetilir ve ajansın müşterisine verilen servis/hizmetler karşılığı 'Son Kulanıcı Müşteri' panelinden 'Ajans' için hizmet bedeli kesilirken, aynı hizmetler için 'Ajans'ın panelinden de Order Engineer servis/hizmet maliyeti düşülür.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. 'Ajans''nın Hak ve Yükümlülükleri
a) 'Ajans', 'Site'nin hizmetlerinden faydalanırken ve 'Site'deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, 'Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm yasal mevzuata uygun hareket edeceğini, sitede ve bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
b) 'Ajans', 'Order Engineer' ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde 'Ajans''a ve 'Son Kullanıcı Müşteri'sine ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple 'Order Engineer' dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
c) 'Ajans' 'Site' dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. 'Order Engineer', 'Ajans' tarafından kendisine iletilen veya 'Site' üzerinden kendileri tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
d) 'Ajans', 'Order Engineer'ın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
e) 'Order Engineer'ın sunduğu hizmetlerden yararlanan 'Ajans', yalnızca hukuka uygun amaçlarla 'Site' üzerinde işlem yapabilir. 'Ajans'ın ve 'Müşteri'sinin 'Site' dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk 'Ajans'a ve/veya 'Müşterisi'ne aittir. Her 'Ajans', 'Order Engineer' ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki 'Site' dahilinde bulunan hizmetleri, resimleri, metinleri, dosyaları, veritabanları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla 'Order Engineer' ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 'Ajans'ın ve/veya 'Müşterisini'nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri 'Site' ve/veya 'Oren Paneli'üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı 'Order Engineer' doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
f) 'Ajans' sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satın alınması ile ilgili işlemlerde öncelikle 'Kredi' satın almak zorundadır. 'Ajans', 'Kredi' satın alma işlemini havale, paypal veya kredi kartı ile gerçekleştirebilir. Havale ile yapılan 'Kredi' alımlarında 'Ajans' ödeme yaptığını 'Order Engineer'a bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.
g) 'Ajans', 'Site'de 'Order Engineer' tarafından satış için sergilenen ürün ve/veya hizmetleri, 'Panel'lerini kullanarak talep ettikten sonra ve/veya 'Son Kullanıcı Müşterisi'nin 'Oren Paneli'nden kendisinin alımına sunulan hizmet/ürünler için alım talebini ilettiği anda satın almayı ve ilgili ürün/hizmetler için kendisinden 'Order Engineer' için ve 'Son Kullanıcı Müşteri' den kendi namına(Ajans Adına) kredi kesintisi yapılarak ücret tahsilatı yapılacağını kabul eder.
h) 'Ajans', 'site'den giriş yaptığı paneline giriş için kullandığı e-mail ve şifre kombinasyonunun güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.
ı) 'Ajans', sergilenen herhangi bir ürün ve/veya hizmeti, 'Kredi'sini kullanarak satın aldığında, 'Site'de ürün ve/veya hizmet ile ilgili yapılan açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. 'Ajans' satın alma işleminden vazgeçemez. 'Order Engineer'ın her durumda ve aşamada satışı iptal etme hak ve yetkisi vardır.
j) 'Ajans' ve 'Order Engineer' arasındaki alım-satım işlemi, 'Ajans'ın satın almak isteğini 'Panel'i aracılığıyla 'Order Engineer'a bildirdiği mal ve/veya hizmetin 'Ajans'a sunulması ve hizmetin verildiğinin 'Panel'i aracılığıyla 'Ajans'a bildirilmesi veya ürünün 'Order Engineer' tarafından 'Ajans'ın belirttiği adrese fiziki olarak teslimi veya 'Ajans'ın 'Müşterisi'ne 'Ajans' adına mal/hizmet verilmesi ile 'Kredi'sinden mal ve/veya hizmet bedelinin kesilmesidir.
k) 'Ajans', 'Panel' girişinde kullandığı e-mail adresine ve belirttiği GSM numarasına gelen tüm bildirimleri almış ve kabul etmiş sayılacağını kabul ve beyan eder.
l) Order Engineer zaman zaman mevcut Hizmetlere yeni uygulamalar, özellikler ve işlevler ekleyebilir; ek özellik ve işlevler için bu sözleşme aynen geçerlidir. Ama bunların kullanımı için 'Ajans''a ek şartlarla ilgili sözleşme de sunulabilir. 
m) 'Ajans', 'Site' üzerinden, Ajans Hesaplarını yönetmek için Yönetici Hesaplarına erişme hakkına sahip bir veya daha fazla Yönetici belirleyebilir. Ajans şunlardan sorumludur: (a) Şifrenin ve Ajans Hesaplarının gizliliğini korumak; (b) Ajans Hesaplarına erişim yetkisi verilecek kişileri belirlemek ve (c) Ajans Hesaplarıyla ilgili olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin Sözleşmeye uygun olmasını sağlamak. 'Ajans', Order Engineer'ın sorumluluklarının Ajansa sunulan Hizmetlerin dahili yönetimini veya idaresini kapsamadığını ve Order Engineer'ın yalnızca bir veri işleyici olduğunu kabul eder.
n) 'Ajans', 'Site' üzerinden, 'Son Kullanıcı Müşteri'ler için panel oluşturabilir ve hizmet verebilir. 'Ajans'; hizmet verdiği müşterileri ile kendisinin sözleşme yapacağını ve hiç bir koşulda 'OrderEngineer''ın, 'Ajans'ın müşterisi ile hizmet verme, ödeme alma, destek verme, müşteri-satıcı ilişkisi içerisinde yer almayacağını kabul ve taahhüt eder.
5.2. 'Order Engineer'in Hak ve Yükümlülükleri
a) Tesisler ve Veri Aktarımı 
Ajans Verilerinin depolanması ve işlenmesi için kullanılan tüm tesisler, Order Engineer'ın benzer türdeki kendi verilerini sakladığı ve işlediği tesislerdeki güvenlik standartlarından daha az koruyucu olmamak kaydıyla makul güvenlik standartlarına uygun olacaktır. Order Engineer, Ajans Verileri'nin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak, bunların güvenliğini veya bütünlüğünü öngörülen tehditlere ve tehlikelere karşı korumak ve bunları yetkisiz erişimden veya kullanımdan korumak için en azından sektördeki standart sistemleri ve prosedürleri uygulamaya geçirmiştir.  Order Engineer verdiği Hizmetlerin bir parçası olarak, Ajans Verileri'ni Türkiye'de veya Order Engineer'ın ya da tedarikçilerinin tesislerinin bulunduğu herhangi başka bir ülkede saklayabilir ve işleyebilir. Ajans, 'Site' hizmetlerini kullanarak Ajans ve/veya Müşterilerinin Verilerinin aktarılmasına, işlenmesine ve depolanmasına izin vermiş olur.

b) Order Engineer zaman zaman Hizmetlerde ticari olarak makul değişiklikler yapabilir. Order Engineer'ın Hizmetlerde esasa ilişkin bir değişiklik yapması durumunda; Order Engineer, Ajansa e-mail ve/veya panel üzerinden bilgilendirecektir.
'Order Engineer', 'Site'de satıma arz edilen mal ve/veya hizmetlerin 'Site'de ve/veya bu sözleşmede ifade edilen koşullara uygun bulunmasını/gerçekleşmesini ayıptan ari olarak sağlayacaktır.
c) 'Order Engineer',  'Site' üzerinden  'Order Engineer'ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere bilgi vermek, tanıtım yapmak amacıyla link verebilir. Bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında 'Order Engineer'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) 'Order Engineer', 'Site'de yer alan 'Ajans' ve/veya Müşterisinin bilgilerini, 'Ajans' güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
e) 'Ajans' ve 'Order Engineer' hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Bu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. 
f) 'Order Engineer', 'Site'de sunulan mal ve/veya hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. 'Order Engineer', bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
g) ‘Order Engineer’ herhangi bir son kullanıcı müşteriye hizmet verip vermeme hakkını kendinde saklı tutar.

6. Hizmetler

'Order Engineer'; 'Site'de 'Ajans'ın beğenisine sunduğu 'mal' ve 'hizmetler'i (özellik ve fiyatlar) 'Site' içeriğinde açıkça belirleyecek ve belirlediği şartlarda ve bu sözleşme çerçevesinde sağlayacaktır.
'Hizmet'lerin kullanımı esnasında, Acil Durum Güvenlik Sorunu olması durumunda veya sözleşme ihlali olması durumunda Order Engineer problemli kullanımı otomatik olarak askıya alabilir. Askıya alma, sorunu önlemek veya sona erdirmek için gereken en kısıtlı kapsam ve en kısa süreyle sınırlı olacaktır. Order Engineer bir Ajans ve/veya müşterisinin hesabını herhangi bir nedenle Ajansa önceden bildirmeksizin askıya alırsa Order Engineer, Ajansın talebi üzerine askıya alma nedenini makul olan en kısa sürede bildirecektir.
7. Faturalandırma ve Ödeme

Ajans, satın almak istediği tüm ürün ve hizmetler için öncelikle sistemde ön ödemeli olarak hesabına kredi yükleyecek ve tüm alımlarını önceden yapılmış olan ön ödeme (kredi hesabı) hesabından düşmek suretiyle yapacaktır.
8. Gizlilik Politikası

'Order Engineer', 'Site'de ' 'Ajans'a ait gizli bilgileri işbu sözleşmenin 5.1.b maddesinde belirtilen durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmayacaktır. Ajans/Son Kullanıcı Müşteri profili oluşturmak amacıyla sadece 'Order Engineer' tarafından kullanılacaktır.
8.1 Yükümlülükler 
Tarafların her biri: (a) Diğer tarafın Gizli Bilgilerini, kendi Gizli Bilgilerini korumak için gösterdiği özen ölçüsünde koruyacaktır ve (b) Gizli Bilgileri, bunları bilmesi gereken ve gizli tutmayı yazılı olarak kabul eden Bağlı Şirketler, çalışanlar ve aracılar dışında kimseye ifşa etmeyecektir. Tarafların her biri (ve Gizli Bilgilerin ifşa edildiği Bağlı Şirketlerin çalışanları ve aracıları) Gizli Bilgileri yalnızca bu Sözleşmeye istinaden sahip oldukları hakları kullanmak ve yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla ve bilgileri korumak için makul ölçüde özen göstererek kullanabilir. Tarafların her biri, Bağlı Şirketlerin çalışanlarının ve aracılarının bu Bölümü ihlal eden tüm faaliyetlerinden sorumludur.
8.2 İstisnalar
Gizli Bilgiler şunları kapsamaz: (a) Gizli Bilgileri alan kişinin zaten bildiği bilgiler; (b) bilgiyi alan kişinin kusuru olmaksızın kamuya açık hale gelen bilgiler; (c) bilgiyi alan kişinin kendisi tarafından bağımsız olarak üretilen bilgiler veya (d) bilgiyi alan kişiye başka bir tarafın haklı şekilde verdiği bilgiler.
8.3 İfşa Talebi
Tarafların her biri diğerinin Gizli Bilgileri'ni, yasalar uyarınca talep edilmesi durumunda ve ancak yasal olarak izin verilmesi halinde, (a) diğer tarafa bildirimde bulunmak için ticari açıdan makul çabayı gösterdikten ve (b) diğer tarafa ifşa talebine itiraz etme olanağı verdikten sonra ifşa edebilir
9. Diğer Hükümler
9.1 Fikri Mülkiyet Hakları
a) Bu Sözleşme, burada açıkça belirtilmediği sürece taraflardan hiçbirine, diğerinin içerik veya fikri mülkiyet hakkı üzerinde örtülü veya başka türlü bir hak vermemektedir. Taraflar arasında, Ajans Verilerinin tüm Fikri Mülkiyet Hakları Ajansa; Hizmetlere ilişkin tüm Fikri Mülkiyet Hakları Order Engineer'a aittir.
'Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ('Order Engineer'nin telif haklarına tabi çalışmalar) 'Order Engineer'a aittir.  'Ajans', 'Site' hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz, sergileyemez veya başkasının 'Site'nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez aksi takdirde  'Order Engineer'ın uğrayacağı tüm zararı mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
b) 'Order Engineer'ın; 'site' vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
9.2 Tanıtıcı Reklam
Ajans; Order Engineer'ın, Order Engineer müşterileri listesinde, online (çevrimiçi) olarak veya tanıtım malzemelerinde Ajans adını ve Marka Özelliklerini bulundurabileceğini kabul eder. Ajans ayrıca Order Engineer'ın, bu sözleşmeye tabi Order Engineer ürünleri ve hizmetlerinin bir müşterisi olarak Ajansı referans gösterebileceğini kabul eder.
9.3 Tazminat
9.3.1 AjansTarafından
Müşteri, Order Engineer'ı üçüncü tarafların aşağıdakilerle ilgili taleplerinden kaynaklanan tüm sorumluluk, zarar ve masraflar (uzlaşma masrafları ve makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) için tazmin etmeyi ve bunlardan masun tutmayı kabul eder: (i) Ajans Verileri veya Ajans Alan Adları ile ilgili olarak; (ii) Ajans Markasının üçüncü bir tarafın herhangi bir patent, telif hakkı, ticari sır veya ticari marka hakkını ihlal etmesi ile ilgili olarak veya (iii) Ajansın ve/veya Son Kullanıcı Müşterisinin Hizmetleri, Sözleşmeyi ihlal edecek şekilde kullanmaları ile ilgili olarak.
9.3.2 Order Engineer Tarafından
Order Engineer, Müşteri'yi, üçüncü tarafların Order Engineer'ın Hizmetleri vermek için kullandığı teknoloji ile veya Order Engineer Marka Özellikleri'nin bir üçüncü tarafın herhangi bir patent, telif hakkı, ticari sır veya ticari marka hakkını ihlal etmesi ile ilgili olarak yaptığı taleplerden kaynaklanan tüm sorumluluk, zarar ve masraflar (uzlaşma masrafları ve makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) için tazmin etmeyi ve bunlardan masun tutmayı kabul eder. Order Engineer yukarıda belirtilenler dışında bu Bölüme istinaden hiçbir şekilde aşağıdakilerle ilgili herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk taşımaz: (i) Herhangi bir Hizmetin veya Order Engineer Marka Özelliklerinin değiştirilmiş bir biçimde veya Order Engineer tarafından sağlanmayan malzemelerle birlikte kullanımı ve (ii) Son Kullanıcı Müşterinin, Ajansların veya diğer üçüncü tarafların sağladıkları tüm içerik, bilgi veya veriler.
9.4 Sorumluluğun Sınırlandırılması
9.4.1 Dolaylı Sorumluluğun Sınırlandırılması
Tarafların hiçbiri bu sözleşmeye istinaden, gelir kaybından veya dolaylı, özel, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan, örnek teşkil eden veya cezai tazminat gerektiren zararlardan, zararın oluşma olasılığını önceden biliyor olsun veya olmasın ya da bu olasılığı bilmesi gerekse dahi ve dolaylı zararlar telafi edilmese bile, sorumlu değildir.
9.4.2 Sorumluluk Miktarının Sınırlandırılması
Tarafların hiçbiri bu sözleşmeye istinaden, sorumluluğa yol açan olaydan önceki on iki ay içinde müşteri tarafından Order Engineer'a ödenen miktardan daha fazla bir miktar için sorumlu tutulamaz.
9.4.3 Sınırlandırma İstisnaları
Bu sorumluluk sınırlandırmaları geçerli yasa tarafından izin verildiği ölçüde tamamen geçerli olacaktır ancak gizlilik yükümlülüklerinin ihlal edilmesi, taraflardan birinin karşı tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumları veya tazminat yükümlülükleri için geçerli olmayacaktır.
9.5 Bildirimler
Aksi burada belirtilmedikçe; (a) tüm bildirimler yazılı olarak ve tarafın hukuk departmanına ve birincil irtibat kişisine hitaben gönderilmelidir, (b) ancak şu koşullarla teslim edilmiş sayılacaktır: (i) Kargo/Posta ile gönderildiğinde yazılı alındı belgesi ile doğrulandığı takdirde veya alındı doğrulaması olmadan gönderilmişse alındığı takdirde; (ii) faksla veya e-postayla gönderildiğinde, otomatik alındı belgesi veya elektronik günlük belgeleriyle alındığı doğrulandığı takdirde.
9.6 Devir
Tarafların hiçbiri, diğerinin yazılı onayı olmadan bu Sözleşmenin herhangi bir bölümünü, Bağlı Şirkete olması dışında, devredemez veya aktaramaz, ancak şu durumlar istisnadır: (a) Devralanın yazılı olarak bu Sözleşmenin şartlarının kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul etmesi ve (b) devreden tarafın, devirden önce Sözleşmeye istinaden ortaya çıkan yükümlülüklerinden sorumlu olmaya devam etmesi. Diğer her türlü devir ve temlik çabası geçersizdir.
9.7 Yönetim Değişikliği
Herhangi bir yönetim değişikliği durumunda (örneğin hisse alımı veya satışı, birleşme veya diğer şirket işlemleri): (a) Yönetim değişikliğine konu olan taraf yönetim değişikliğini izleyen otuz gün içinde diğer tarafa yazılı bildirimde bulunacaktır ve (b) diğer taraf yönetim değişikliği ile (a) fıkrasında bahsedilen yazılı bildirimi almasını izleyen otuz gün arasındaki sürede istediği zaman bu Sözleşme'yi derhal feshedebilir.
9.8 Feragat Teşkil Etmeme
Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaması bir feragat teşkil etmez.
9.10 Bölünebilirlik
Bu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin uygulanamaz olarak görülmesi durumunda, kalan Sözleşme hükümleri tam olarak yürürlükte kalır.
9.11 Aracısızlık
Taraflar sözleşmeli firmalardır ve bu Sözleşme bir aracılık, ortaklık veya ortak girişim teşkil etmez.
9.12 Ücüncü Taraf Lehtar
Bu Sözleşmede üçüncü taraf lehtar yoktur.
9.13 Kayıtların Geçerliliği
'Ajans', 'Order Engineer'ın kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini çıkacak her türlü ihtilafta 'Order Engineer'nın her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.U.M.K 287. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.
9.14 Sözleşmenin Tamamı
Bu Sözleşme ve burada referans gösterilen tüm dokümanlar, tarafların konuyla ilgili anlaşmaya vardıkları hususların tamamını oluşturur ve konuyla ilgili daha önce veya aynı zamanda hazırlanan sözleşmelerin üzerindedir. 'Site''de bulunan ve bu Sözleşmede referans gösterilen şartlar da bu madde ile Sözleşmeye dahil edilmiştir.
9.15 Sözleşme Değişiklikleri 
'Order Engineer', işbu sözleşmeyi 'Site'de önel bir süre kullanarak (bir hafta) ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikten bir hafta sonra geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, 'Ajans'ların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Tüm değişiklikler yazılı olarak yapılmalı ve bu Sözleşme üzerinde değişiklik yapıldığını açıkça ifade eden bir ibare içermelidir.
9.16 Mucbir Sebepler 
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, 'Order Engineer' işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, 'Order Engineer' için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için 'Order Engineer'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. 'Mücbir sebep' terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve 'Order Engineer'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
9.17 Uygulanacak Hukuk ve Yetki 
İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
9.18 Sözleşmenin Feshi 
İşbu sözleşme bir yıllıktır ve taraflardan iptal talebi gelmedikçe yıllık olarak uzar. 'Order Engineer', 'Ajans'ın işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak bildirimsiz feshedebilecek ve hesabı askıya alabilecektir.

EK 1
A Tipi Lisans: Normal Lisans
Lisans Bedeli: 1.000 TL + KDV
Kazanç Tablosu: Order Engineer Ajans Panelinden anlık olarak görüntülenebilir.

B Tipi Lisans: Platin Lisans
Lisans Bedeli: 10.000 TL + KDV
Kazanç Tablosu: Order Engineer Ajans Panelinden anlık olarak görüntülenebilir.